flayer pla del estany 2020.01

La tercera prova de la Copa Gironina de Regularitat sera un any mes, a la població de Cornella del Terri el dia 16 de Maig.lanosa pla estany
recórreguen les carreteres del pla de l’estany, el Gironès i la garrotxa.
En breu mes informació.
classicsrentservices@gmail.om
Tel.639942609 / 609390807.